top of page

workshops & trainingen

Talent Matters biedt op maat workshops & trainingen aan, op het gebied van teameffectiviteit en communicatie. Deze kunnen bijvoorbeeld ingezet worden als (onderdeel van) een teambuildingsdag of teamtraining. Ook is het geschikt als activiteit voor een netwerkclub.

Op basis van het vraagstuk, het doel en de doelgroep stel ik een passende workshop of training samen. In mijn workshops en trainingen maak ik gebruik van verschillende leerstijlen, zodat het leereffect het grootst is. Onderstaand een aantal workshops die ik heb geschreven. Ook deze kunnen specifiek op de wensen aangepast worden. 

 

Interesse? Neem contact met mij op voor meer informatie en een vrijblijvende kennismaking.  

tma.png
true colours
ken en benut elkaars talenten
Voor deze workshop kunnen een tweetal assessmenttools ingezet worden, namelijk:​
  • DISC gedragsanalyse
  • TMA Talentenanalyse 
In deze workshop ligt de focus om elkaars talenten te leren kennen en deze te benutten. Met als resultaat o.a. meer begrip voor elkaar en een betere samenwerking. 
dramadriehoek.png
Be a winner
gedrag is een keuze

In deze workshop staat de dramadriehoek, de winnaarsdriehoek en het 4G feedback model centraal. Hierbij leren de deelnemers bewust te worden van hun patronen, deze te herkennen en hierop te anticiperen. Het resultaat; een betere communicatie en samenwerking.  

feedback.jpg

power of feedbackleer van elkaar

In deze training leren de deelnemers de kracht van het geven en ontvangen van feedback. De vaardigheid van geven van feedback wordt eigen gemaakt door methodieken, het delen van ervaringen

en oefenen met onder andere eigen casuïstiek.     

bottom of page