top of page
Kameleon

haal het optimale rendement uit het team

teamcoaching

Teamcoaching is een vorm van begeleiding waarbij het verbeteren van het functioneren van het team centraal staat.

 

Het accent in teamcoaching ligt op de onderlinge samenwerking en interactie, maar ook komen individuele teamleden aan bod. Ieder mens is anders, en soms is de ‘match’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend. Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen of manieren van werken. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team en daarmee de resultaten beïnvloeden. Teamcoaching maakt deze zaken op een constructieve manier bespreekbaar. Hierdoor kan het team en elk individueel teamlid (weer) prettig aan de slag en als geheel een waardevolle bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen.  

DOELEN TEAMCOACHING

 

Concreet kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan:

  • Vergroten van de daadkracht en energie van een team, dat bijvoorbeeld door veel tegenslagen en ‘oud zeer’ het enthousiasme is kwijtgeraakt.

  • Bevorderen van onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team.

  • Versterken van de onderlinge samenwerking, door bijvoorbeeld te werken aan luistervaardigheden, open communicatie en wederzijds begrip.

  • Het opzetten van een effectief (nieuw) team, door taken en doelstellingen te ontwikkelen en hoe de kwaliteiten van de verschillende leden ingezet en benut kunnen worden.

  • Werken aan de besluitvorming rond een specifiek thema waarbij teamleden het niet eens kunnen worden.

  • Het in kaart brengen van de individuele talenten van de teamleden en de afstemming daarvan, zodat ieders unieke eigenschappen optimaal ingezet en benut kunnen worden.


WERKWIJZE & DUUR
 

Om de prestaties en samenwerking van een team te verbeteren, faciliteer ik vanuit een groepsdynamisch perspectief, waarbij ik de organisatiecontext meeneem. Daarmee kijk ik vanuit de driehoek van leiderschap ontwikkeling, niveaus van communicatie en het ontwikkelingsniveau van het team. Ik prikkel mensen om na te denken en hun stem te laten horen. Vervolgens daag ik uit tot experimenteren met nieuw gedrag en het doorbreken van ineffectieve patronen. Met diverse methodes en interventies zoek ik de diepgang op om tot de kern te komen. Op zoek naar nieuwe inzichten en praktische toepasbaarheid met een duurzaam resultaat.

 

De duur van een teamcoachingstraject is afhankelijk van de leerdoelen van het team. Het is altijd maatwerk. De werkwijze van de invulling van teamcoaching gaat in overleg met de opdrachtgever. Intakegesprekken met individuen of met het gehele team is vaak een eerste stap. Vervolgens start het team meestal met tenminste twee dagdelen gezamenlijk. Bij behoefte wordt dit uitgebreid. Ook is het verzorgen van een training of individuele coaching voor de leidinggevende en/of de teamleden mogelijk.

Nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact met mij op.

bottom of page